Thứ ba, Ngày: 21/05/2024

Tìm kiếm nhanh

 
Tìm kiếm

Chỉ dẫn

- Giờ mở cửa:

   Sáng 7h45 - 11h00;

   Chiều 13h45 - 16h45

   Mỗi buổi dành 30 phút sắp xếp tài liệu lên giá

- Nội quy chung thư viện.

- Nội quy phòng đọc điện tử, truy cập internet

- Nội quy phòng chống cháy nổ

Dịch vụ thư viện

THƯ MỤC QUỐC GIA HÀNG THÁNG
GIỚI THIỆU SÁCH

Văn bản quy phạm pháp luật

  • 13/2016/TT-BVHTTDL
    Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
  • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
    Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Thống kê truy cập

4.210.643

: 166.939