Thứ tư, Ngày: 05/10/2022

Thống kê truy cập

242.299

: 8.358

Phòng Đọc

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Đại học Phú Yên có thẻ do Nhà trường cấp đều được vào đọc tài liệu tại Phòng Đọc (gồm các tài liệu tham khảo tiếng Việt, các tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài, báo - tạp chí khoa học, luận văn - luận án).
  2. Bạn đọc có trách nhiệm xuất trình thẻ trước khi vào Phòng Đọc. 
  3. Bạn đọc cần để tư trang (mũ, nón, túi cặp, tài liệu…) tại tủ gửi đồ, không để tiền, tài sản quý trong tủ. Khi ra ngoài, phải lấy đồ mang theo.
  4. Bạn đọc có thể trực tiếp tìm kiếm tài liệu trên các giá, hoặc tìm kiếm tài liệu thông qua website libol.pyu.edu.vn.
  5. Khi rút tài liệu từ trên giá, bạn đọc cần đặt thanh đánh dấu vào vị trí tài liệu vừa được rút ra. Chỉ được lấy tối đa 02 cuốn tài liệu cho 1 lần sử dụng, đọc xong phải để lại tài liệu vào đúng vị trí trên giá.
  6. Sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ngay ngắn trước khi ra về.