Thứ tư, Ngày: 05/10/2022

Thống kê truy cập

242.326

: 8.385

Dịch vụ mượn sách về nhà

 Thư viện trường ĐH Phú Yên thực hiện cho bạn đọc mượn tài liệu về nhà tại Phòng Giáo trình và Phòng Mượn (tầng 2 Tòa nhà Thư viện). Toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Đại học Phú Yên có thẻ do Nhà trường cấp đều được mượn tài liệu về nhà.

- Bạn đọc có trách nhiệm xuất trình thẻ trước khi yêu cầu mượn tài liệu tại Phòng Giáo Trình/ Phòng Mượn. 

- Chính sách mượn tài liệu:

+ Phòng Giáo trình: được mượn 01 quyển / 01 tên tài liệu; thời gian mượn là 1 học kỳ (Thời hạn trả tài liệu là 05 ngày sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ);

+ Phòng Mượn: Bạn đọc là SV được mượn tối đa là 3 cuốn, thời gian mượn tối đa là 07 ngày.

- Hết thời hạn mượn, nếu bạn đọc muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn. Bạn đọc trả tài liệu chậm hoặc làm mất, rách, bẩn tài liệu sẽ bị phạt tiền theo quy định hiện hành.