Thứ tư, Ngày: 05/10/2022

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

Trụ sở: 18 Trần Phú – Phường 7 – Tp. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257 3843129 - 0257 3843130

Email: thuvien@pyu.edu.vn

Website: http://thuvien.pyu.edu.vn

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

STT

Họ và tên

Bộ phận

Điện thoại

Email

1

Hoàng Lưu Bảo

Giám đốc

0979839990

hoangluubao@pyu.edu.vn

2

Trần Thị Tuyết Chi

Tổ Công tác bạn đọc

0834996192

tranthituyetchi@pyu.edu.vn

3

Lý Thị Thu Hảo

0942028656

lythithuhao@pyu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Oanh

0349764137

nguyenthioanh@pyu.edu.vn

5

Nguyễn Thị Mỹ Phiên

0945291833

nguyenthimyphien@pyu.edu.vn

6

Trương Thị Thu Thanh

0935093436

truongthithuthanh@pyu.edu.vn

7

Mạnh Thị Liên Hải

Phó giám đốc

0818730123

manhthilienhai@pyu.edu.vn

8

Trần Công Khoa

Tổ Nghiệp vụ - Thông tin

0946396248

trancongkhoa@pyu.edu.vn

9

Phạm Thị Thanh Nhàn

0905663860

phamthithanhnhan@pyu.edu.vn