Thứ tư, Ngày: 30/11/2022

Tìm kiếm nhanh

 
Tìm kiếm

Thống kê

Dịch vụ thư viện

THƯ MỤC QUỐC GIA HÀNG THÁNG
GIỚI THIỆU SÁCH

Văn bản quy phạm pháp luật

  • 13/2016/TT-BVHTTDL
    Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
  • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
    Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Phiếu khảo sát

1. Nguồn lực Thông tin đã đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của bạn chưa?


Thống kê truy cập

312.536

: 36.381