Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 273 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Giáo trình thư viện thiếu nhi và thư viện trường học
Giáo trình thư viện thiếu nhi và thư viện trường học

Tác giả: Nguyễn Thị Thư, Nguyễn Thị Hồng Thắm
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.73 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình văn hóa Chăm
Giáo trình văn hóa Chăm

Tác giả: Phan Quốc Anh
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.24 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình nghiệp vụ lữ hành
Giáo trình nghiệp vụ lữ hành

Tác giả: Lê Hồ Quốc Khánh
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.72 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Logic học đại cương (Dành cho sinh viên ngành văn hóa)
Giáo trình Logic học đại cương (Dành cho sinh viên ngành văn hóa)

Tác giả: Đỗ Ngọc Anh,Trần Như Tiến
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.12 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình khai thác hàng hóa xuất bản phẩm
Giáo trình khai thác hàng hóa xuất bản phẩm

Tác giả: Trần Thị Thu
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.35 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch
Giáo trình Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch

Tác giả: Lê Hồng Lý (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình nghiên cứu truyền thông
Giáo trình nghiên cứu truyền thông

Tác giả: Vũ Tuấn Anh (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 72.58 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Viết kịch bản và đạo diễn chương trình văn hóa nghệ thuật
Viết kịch bản và đạo diễn chương trình văn hóa nghệ thuật

Tác giả: TS. Trịnh Đăng Khoa
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.93 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng văn hóa đọc - Tại sao lại không đơn giản bắt đầu từ một giờ sinh hoạt thư viện?
Xây dựng văn hóa đọc - Tại sao lại không đơn giản bắt đầu từ một giờ sinh hoạt thư viện?

Tác giả: Nguyễn Tấn Thanh Trúc
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 180.06 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn hóa đọc nhìn từ góc độ xã hội học văn hóa (Quan khảo sát đối tượng học sinh - sinh viên)
Văn hóa đọc nhìn từ góc độ xã hội học văn hóa (Quan khảo sát đối tượng học sinh - sinh viên)

Tác giả: Vũ Thị Thu Hà
Nhà xuất bản:  Thư viện Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.07 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vai trò của văn hóa đọc trong sự phát triển nền văn hóa Việt Nam
Vai trò của văn hóa đọc trong sự phát triển nền văn hóa Việt Nam

Tác giả: Lê Hồng Lý
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 203.36 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ năng đọc sách, một phương diện quan trọng của văn hóa đọc trong nhà trường đại học
Kỹ năng đọc sách, một phương diện quan trọng của văn hóa đọc trong nhà trường đại học

Tác giả: Nguyễn Đình Lâm
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 201.59 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bảo tồn và phát huy di tích đình Bình Thủy tại thành phố Cần Thơ
Bảo tồn và phát huy di tích đình Bình Thủy tại thành phố Cần Thơ

Tác giả: Võ Nguyên Thủy
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.45 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước ở thành phố Đà Nẵng
Quản lý làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước ở thành phố Đà Nẵng

Tác giả: Đỗ Thị Phượng Uyên
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 821.39 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chính sách đầu tư cho hoạt động văn hóa ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Chính sách đầu tư cho hoạt động văn hóa ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Trần Ngyễn Minh Quân
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 723.97 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý hoạt động Nhà văn hóa Thành phố Vĩnh Long
Quản lý hoạt động Nhà văn hóa Thành phố Vĩnh Long

Tác giả: Trương Hữu Hậu
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.14 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công tác quản lý di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long gắn với phát triển du lịch
Công tác quản lý di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long gắn với phát triển du lịch

Tác giả: Phan Tấn Đạt
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, liên xã tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, liên xã tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Lâm Tấn Đạt
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý nguồn nhân lực tại các thư viện quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nguồn nhân lực tại các thư viện quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Đinh Thị Toản
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tác giả: Trần Thị Thu Hiền
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.49 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đào tạo nguồn nhân lực tại trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ
Đào tạo nguồn nhân lực tại trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ

Tác giả: Võ Thành Tuấn
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.40 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

312.514

: 36.359