Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 5 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Viết kịch bản và đạo diễn chương trình văn hóa nghệ thuật
Viết kịch bản và đạo diễn chương trình văn hóa nghệ thuật

Tác giả: TS. Trịnh Đăng Khoa
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.93 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những vấn đề lý luận sân khấu học
Những vấn đề lý luận sân khấu học

Tác giả: Phạm Duy Khuê
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.55 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình nghệ thuật thuyết trình
Giáo trình nghệ thuật thuyết trình

Tác giả: Nhóm tác giả
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 990.01 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thư mục giới thiệu luận văn thạc sĩ tại Trung tâm Thông tin, Thư viện giai đoạn 2003 - 2021
Thư mục giới thiệu luận văn thạc sĩ tại Trung tâm Thông tin, Thư viện giai đoạn 2003 - 2021

Tác giả: Trung tâm Thông tin, Thư viện
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 2
Dung lượng: 1.18 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

242.338

: 8.397