Chủ nhật, Ngày: 10/12/2023

Thống kê truy cập

2.707.737

: 95.543

Thư viện Trường Đại học Phú Yên là đơn vị trực thuộc, chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám Hiệu nhà trường;

           Thư viện được bố trí một tòa nhà làm việc 2 tầng với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn thư viện – thông tin như: máy tính, máy photo, máy hút bụi, máy scan, máy tra cứu dành cho bạn đọc … . Thư viện gồm có các phòng chức năng: Phòng Giám đốc, phòng Phó Giám đốc, phòng Nghiệp vụ; phòng Đọc chung, phòng Mượn, phòng Giáo trình, phòng Tra cứu thông tin và các kho sách. Trang web thư viện chạy trên hệ thống mạng chung của nhà trường; bên cạnh đó, Thư viện sử dụng phần mềm Libol 5.0 để phục vụ bạn đọc. Hệ thống thư điện tử được hòa chung hệ thống của nhà trường và quản lý trên hệ thống mạng nội bộ.

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử:

Trụ sở: 18 Trần Phú – Phường 7 – Tp. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257 3843129 - 0257 3843130

Email: thuvien@pyu.edu.vn

Website: http://thuvien.pyu.edu.vn