Tài liệu số - Xem chi tiếtVăn hóa đọc nhìn từ góc độ các thiết chế thư viện công cộng trong cuộc đổi mới và hội nhập
Lê Thị Định
2016
Tr. 18 - 26
Tạp chí Thông tin và Tư liệu . - Số 6
Vie
Xem trailer
Danh sách tệp tin điện tử
Vui lòng đăng nhập trước khi xem chi tiết toàn văn..
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài trích
Thảo luận
Gửi ý kiến

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

312.479

: 36.324