Tài liệu số - Xem chi tiếtVăn hóa đọc nhìn từ góc độ xã hội học văn hóa (Quan khảo sát đối tượng học sinh - sinh viên)
Lê Thị Định
2009
Bài trích
Tr. 84 - 89
Tạp chí Thư viện Việt Nam . - Số 3 (19)
Vie
Xem trailer
Danh sách tệp tin điện tử
Vui lòng đăng nhập trước khi xem chi tiết toàn văn..
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  3 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài trích
Thảo luận
Gửi ý kiến

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

312.517

: 36.362