Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 8 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Quản lý nguồn nhân lực tại các thư viện quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nguồn nhân lực tại các thư viện quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Đinh Thị Toản
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Di tích chùa Khmer tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang dưới góc nhìn quản lý văn hóa
Di tích chùa Khmer tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang dưới góc nhìn quản lý văn hóa

Tác giả: Dương Tuấn Minh
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 991.95 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tại tỉnh Vĩnh Long
Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tại tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Dương Thị Mỹ Quyên
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao chất lượng hoạt động của Bảo tàng tỉnh Bình Dương
Nâng cao chất lượng hoạt động của Bảo tàng tỉnh Bình Dương

Tác giả: Đoàn Kim Khanh
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.26 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế tự chủ tại Trung tâm Ca Nhạc Nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh
Nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế tự chủ tại Trung tâm Ca Nhạc Nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Hồng Sơn
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.34 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

242.394

: 8.453