Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 202 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
123456789
Bảo tồn và phát huy di tích đình Bình Thủy tại thành phố Cần Thơ
Bảo tồn và phát huy di tích đình Bình Thủy tại thành phố Cần Thơ

Tác giả: Võ Nguyên Thủy
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.45 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước ở thành phố Đà Nẵng
Quản lý làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước ở thành phố Đà Nẵng

Tác giả: Đỗ Thị Phượng Uyên
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 821.39 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chính sách đầu tư cho hoạt động văn hóa ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Chính sách đầu tư cho hoạt động văn hóa ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Trần Ngyễn Minh Quân
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 723.97 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý hoạt động Nhà văn hóa Thành phố Vĩnh Long
Quản lý hoạt động Nhà văn hóa Thành phố Vĩnh Long

Tác giả: Trương Hữu Hậu
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.14 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công tác quản lý di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long gắn với phát triển du lịch
Công tác quản lý di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long gắn với phát triển du lịch

Tác giả: Phan Tấn Đạt
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, liên xã tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, liên xã tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Lâm Tấn Đạt
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý nguồn nhân lực tại các thư viện quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nguồn nhân lực tại các thư viện quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Đinh Thị Toản
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tác giả: Trần Thị Thu Hiền
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.49 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đào tạo nguồn nhân lực tại trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ
Đào tạo nguồn nhân lực tại trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ

Tác giả: Võ Thành Tuấn
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.40 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phát triển nguồn nhân lực quản lý di tích tỉnh Bến Tre
Phát triển nguồn nhân lực quản lý di tích tỉnh Bến Tre

Tác giả: Võ Thị Hồng Phấn
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.50 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở tỉnh Quảng Ngãi
Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở tỉnh Quảng Ngãi

Tác giả: Đặng Thị Gia Trang
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.90 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý di tích lịch sử cách mạng ở thành phố Cần Thơ
Quản lý di tích lịch sử cách mạng ở thành phố Cần Thơ

Tác giả: Lê Văn Thành
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Di tích chùa Khmer tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang dưới góc nhìn quản lý văn hóa
Di tích chùa Khmer tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang dưới góc nhìn quản lý văn hóa

Tác giả: Dương Tuấn Minh
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 991.95 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tại tỉnh Vĩnh Long
Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tại tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Dương Thị Mỹ Quyên
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao chất lượng hoạt động của Bảo tàng tỉnh Bình Dương
Nâng cao chất lượng hoạt động của Bảo tàng tỉnh Bình Dương

Tác giả: Đoàn Kim Khanh
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.26 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế tự chủ tại Trung tâm Ca Nhạc Nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh
Nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế tự chủ tại Trung tâm Ca Nhạc Nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Hồng Sơn
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.34 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổ chức hoạt động nghệ thuật cho sinh viên trường Đại học Sài Gòn
Tổ chức hoạt động nghệ thuật cho sinh viên trường Đại học Sài Gòn

Tác giả: Ngyễn Hữu Vĩnh Khương
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.07 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hiện chính sách của nhà nước về thư viện đối với Thư viện công cộng tỉnh Bình Dương
Thực hiện chính sách của nhà nước về thư viện đối với Thư viện công cộng tỉnh Bình Dương

Tác giả: Nguyễn Văn Huệ
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.45 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bảo tồn và phát huy di tích chùa Tiên Châu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Bảo tồn và phát huy di tích chùa Tiên Châu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Nhi
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 838.94 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456789

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

242.314

: 8.373