Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 26 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Bảo tồn và phát huy di tích đình Bình Thủy tại thành phố Cần Thơ
Bảo tồn và phát huy di tích đình Bình Thủy tại thành phố Cần Thơ

Tác giả: Võ Nguyên Thủy
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.45 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước ở thành phố Đà Nẵng
Quản lý làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước ở thành phố Đà Nẵng

Tác giả: Đỗ Thị Phượng Uyên
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 821.39 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chính sách đầu tư cho hoạt động văn hóa ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Chính sách đầu tư cho hoạt động văn hóa ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Trần Ngyễn Minh Quân
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 723.97 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý hoạt động Nhà văn hóa Thành phố Vĩnh Long
Quản lý hoạt động Nhà văn hóa Thành phố Vĩnh Long

Tác giả: Trương Hữu Hậu
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.14 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công tác quản lý di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long gắn với phát triển du lịch
Công tác quản lý di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long gắn với phát triển du lịch

Tác giả: Phan Tấn Đạt
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, liên xã tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, liên xã tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Lâm Tấn Đạt
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tác giả: Trần Thị Thu Hiền
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.49 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đào tạo nguồn nhân lực tại trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ
Đào tạo nguồn nhân lực tại trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ

Tác giả: Võ Thành Tuấn
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.40 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phát triển nguồn nhân lực quản lý di tích tỉnh Bến Tre
Phát triển nguồn nhân lực quản lý di tích tỉnh Bến Tre

Tác giả: Võ Thị Hồng Phấn
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.50 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở tỉnh Quảng Ngãi
Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở tỉnh Quảng Ngãi

Tác giả: Đặng Thị Gia Trang
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.90 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý di tích lịch sử cách mạng ở thành phố Cần Thơ
Quản lý di tích lịch sử cách mạng ở thành phố Cần Thơ

Tác giả: Lê Văn Thành
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bảo tồn và phát huy di tích chùa Tiên Châu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Bảo tồn và phát huy di tích chùa Tiên Châu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Nhi
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 838.94 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạt động biểu diễn âm nhạc dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hoạt động biểu diễn âm nhạc dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Lam
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 962.24 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khai thác lễ hội trong phát triển du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khai thác lễ hội trong phát triển du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.73 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công tác quản lý di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long gắn với phát triển du lịch
Công tác quản lý di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long gắn với phát triển du lịch

Tác giả: Phan Tất Đạt
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý di tích khảo cổ Cát Tiên, Lâm Đồng
Quản lý di tích khảo cổ Cát Tiên, Lâm Đồng

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 986.30 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phát huy giá trị khu mộ và nhà tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu trong phát triển du lịch tỉnh Bến Tre
Phát huy giá trị khu mộ và nhà tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu trong phát triển du lịch tỉnh Bến Tre

Tác giả: Nguyễn Khắc Tính
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.08 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạt động biểu diễn hợp xướng chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hoạt động biểu diễn hợp xướng chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoài
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.05 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao hiệu quả quản lý Đại lễ Kỳ Yên tại Đình Thần Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Nâng cao hiệu quả quản lý Đại lễ Kỳ Yên tại Đình Thần Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Đình Hương
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.22 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

242.363

: 8.422