Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 10 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Thực hiện chính sách của nhà nước về thư viện đối với Thư viện công cộng tỉnh Bình Dương
Thực hiện chính sách của nhà nước về thư viện đối với Thư viện công cộng tỉnh Bình Dương

Tác giả: Nguyễn Văn Huệ
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.45 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công tác phục vụ thiếu nhi tại thư viện thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Công tác phục vụ thiếu nhi tại thư viện thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Tác giả: Nguyễn Thị Liên
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.14 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phát triển Văn hoá đọc cho lứa tuổi Nhi đồng tỉnh Hậu Giang
Phát triển Văn hoá đọc cho lứa tuổi Nhi đồng tỉnh Hậu Giang

Tác giả: Lê Thị Thuỳ Dương
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhu cầu đọc tại thư viện Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh
Nhu cầu đọc tại thư viện Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.85 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ Văn Lương
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.40 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin, Thư viện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Xây dựng thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin, Thư viện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Hải Gian
Nhà xuất bản:  Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.97 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

242.342

: 8.401