Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 9 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Xây dựng văn hóa đọc - Tại sao lại không đơn giản bắt đầu từ một giờ sinh hoạt thư viện?
Xây dựng văn hóa đọc - Tại sao lại không đơn giản bắt đầu từ một giờ sinh hoạt thư viện?

Tác giả: Nguyễn Tấn Thanh Trúc
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 180.06 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn hóa đọc nhìn từ góc độ xã hội học văn hóa (Quan khảo sát đối tượng học sinh - sinh viên)
Văn hóa đọc nhìn từ góc độ xã hội học văn hóa (Quan khảo sát đối tượng học sinh - sinh viên)

Tác giả: Vũ Thị Thu Hà
Nhà xuất bản:  Thư viện Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.07 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vai trò của văn hóa đọc trong sự phát triển nền văn hóa Việt Nam
Vai trò của văn hóa đọc trong sự phát triển nền văn hóa Việt Nam

Tác giả: Lê Hồng Lý
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 203.36 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ năng đọc sách, một phương diện quan trọng của văn hóa đọc trong nhà trường đại học
Kỹ năng đọc sách, một phương diện quan trọng của văn hóa đọc trong nhà trường đại học

Tác giả: Nguyễn Đình Lâm
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 201.59 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phát triển dịch vụ thư viện trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
Phát triển dịch vụ thư viện trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: ThS. Lê Thị Định
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 313.50 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Làn gió mới trong phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi
Làn gió mới trong phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hạnh
Nhà xuất bản:  Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

242.263

: 8.322